Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/178/DRK/2019 - Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w II i III Edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)