Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/121/DAS/2019/bbud - Realizacja dwóch edycji badań jakościowych i ilościowych w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana