Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/241/DKW/2019 - Badanie podmiotów w zakresie wykazania podmiotów partnerskich i powiązanych, spełnienia kryteriów MŚP, spełnienia definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” oraz udostępnienie narzędzia do badania powiązań kapitałowo-osobowych na potrzeby Zamawiającego