Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/25/DAS/2020/usługi biznesowe - Realizacja dwóch edycji badań jakościowych i ilościowych w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża nowoczesne usługi biznesowe