Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/130/DKM/2020 - Przygotowanie składu, opracowanie graficzne, techniczne i językowe publikacji oraz przygotowanie do druku, druk, dostawa i wysyłka publikacji PARP, a także zapis elektroniczny publikacji