Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/158/DRK/2020 - Świadczenie usługi doraźnych audytów funkcjonowania podmiotów/ dostawców usług i doraźnych audytów usług rozwojowych świadczonych z dofinansowaniem ze środków europejskich, publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych