Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/277/DKM/2020 - Świadczenie usług public relations oraz usługi pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie, artykułów w serwisach internetowych, czasu antenowego oraz nawiązanie współpracy z osobami opiniotwórczymi