Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/166/DRK/2020 - Promocja projektu SWO, rekrutacja uczestników i zawarcie umów wsparcia oraz przygotowanie pogłębionej diagnozy kondycji przedsiębiorstw (4 części)