Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/82/DM/2021 - Przygotowanie i opracowanie merytoryczne, edytorskie oraz graficzne (przygotowanie do druku) publikacji/albumu prezentującej/prezentującego wybrane zagadnienia gospodarcze oraz projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.