Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure p/148/DAS/2021 - Usługa infobrokeringu na potrzeby monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji