Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure p/168/DAS/2022 - Opracowanie metodologii, realizacja badania terenowego i przygotowanie raportu z badań w obszarze rzemiosła