Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure p/10/DKW/2022 - Analiza pogłębiona wniosków o płatność wraz z dokumentami źródłowymi w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020